Zásady o ochraně osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu coudy420.cz (dále jako „Čoudy“) zpracovával Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Čoudy budou Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru e-mailových newsletterů. Čoudy budou zpracovávat Váš e‐mail, někdy také křestní jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Čoudy budou Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání informací z oblastí blízkých tématice webu coudy420.cz, tedy zejména affiliate marketing, blogování, internet marketing, informace o provozovateli jmenovaného webu, a také včetně informací o novém obsahu na jmenovaném webu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu rozesílání marketingového newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Čoudy budou Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně (!) odvolat, a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup spravovatelé webu, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví pomocníci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce webu můžete kontaktovat na emailu: office@coudy420.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat Správcovi webu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, Správce Vaše osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Předchozí tři věty říkají zhruba totéž. Nicméně pokud osobní údaje webu Čoudy neposkytnete, nebudeme Vám moci posílat informativní newslettery. Je zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

 

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information. If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide. When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including:
 • Provide, operate, and maintain our website
 • Improve, personalize, and expand our website
 • Understand and analyze how you use our website
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

Log Files

This Site follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files includes internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of This Site. Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on This Site, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit. Note that This Site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third-Party Privacy Policies

This Site’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:
 • Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.
 • Request that a business deletes any personal data about the consumer that a business has collected.
 • Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.
If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:
 • The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.
 • The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.
 • The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.
 • The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.
 • The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.
 • The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.
If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity. This Site does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.